torsdag den 18. juli 2013

Himmelgeden horsegøgen Gallinagos gallinagos

Dobbeltbekkasinen er en karakteristisk vadefugl med et meget langt næb, relativt korte ben og en brunlig camouflagefjerdragt. Siddende fugle kalder med et højt og taktfast "tik-a, tik-a, tik-a men ellers fører fuglen en meget skjult tilværelse. I yngletiden udfører bekkasinen et særpræget flugtspil, hvor den først flyver behersket i en blød opadgående kurve, for så pludseligt at kaste sig i et 45 graders vinklet dyk, hvorunder de yderste halefjer, der er specielt designet til formålet, går i svingninger og frembringer en særpræget brummende lyd, der har givet anledning til lokale øgenavne såsom himmelged og horsegøg. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar